Om RIFFI
Lokalföreningar
Lokalföreningar
Det finns i dag ett trettiotal lokala IFFI-föreningar i landet. De lokala föreningarna utgör en viktig mötesplats för kvinnorna på orten. På föreningen kan man träffa andra kvinnor, skapa samhörighet och bryta isoleringen. Man får möjlighet att diskutera viktiga frågor och samlas kring gemensamma intressen. Integration av nyinflyttade kvinnor och deras familjer är en viktig del av föreningarnas verksamhet. De lokala föreningarna kan ha samarbete till exempel med social-, skol-, integrations- och fritidsförvaltningarna för att skapa bättre förutsättningar för integration. Föreningarna anordnar kurser i svenska och engelska och andra ämnen, t.ex. i inflytande- och demokratifrågor. Kurser anordnas ofta i samarbete med något studieförbund. En del i föreningarnas arbete är seminarier och föreläsningar om aktuella och viktiga ämnen. De lokala föreningarna kan även genomföra olika projekt, ibland med stöd genom riksförbundet RIFFI. Inom projekten har man tagit upp bland annat frågor om hiv/aids, stress, kvinnlig omskärelse, kvinnosjukdomar, konsument- och demokratifrågor, integration av handikappade invandrarkvinnor. En del föreningar anordnar friskvård i form av motion. Lokalföreningarna anordnar också träffar med andra invandrarföreningar och svenska kvinnor. Man lagar mat, har fester och trevlig samvaro.

Kontakta gärna RIFFI om du vill komma i förbindelse med föreningen på din ort, eller rentav vara med och bilda en ny lokalförening.


 
Hem
Om RIFFI
In English
Länkar