Om RIFFI
Verksamhet
Verksamhet

 

RIFFI har under åren engagerat sig i många viktiga frågor och kunnat påverka att ändringar har kommit till stånd. 

RIFFI var pådrivande kraften i hemspråksreformen 1976. RIFFI:s grundare Mira Kakossaios var en av de första konsulterna inom invandrarundervisningen i Sverige. 

RIFFI var den pådrivande kraften bakom lagen och förbudet mot kvinnlig omskärelse eller könsstympning, 1982. 

RIFFI har lyft upp frågan om 2-årsregeln. Genom RIFFIs påtryckningar tas hänsyn till de enskilda fallen när det gäller utvisandet av kvinnor som har varit gifta med svenska medborgare mindre än två år. 

RIFFI har tidigt uppmärksammat myndigheterna på de etniska familjemönster som påbjuder barnäktenskap och påverkat att en lagändring kommit till stånd i frågan. 

RIFFI informerar om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar i samarbete med de lokala föreningarna. 

RIFFI upplyser om kvinnors hälsa, både när det gäller det fysiska och psykiska hälsotillståndet. 

RIFFI stöder de misshandlade invandrarkvinnorna i Stockholm både individuellt och i grupp. Kvinnorna får stöd till att själv aktivt kunna påverka sin situation. 

RIFFI startar projekt i olika frågor med ekonomisk stöd från olika myndigheter, ofta i samarbete med lokala IFFI-föreningar.

 


 

 

 

 

 


 
Hem
Om RIFFI
In English
Länkar