Om RIFFI
Om RIFFI

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor RIFFI.

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor RIFFI bildades 1974 och är en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. Den första lokalföreningen bildades i Stockholm 1968. RIFFI engagerar sig i invandrar- och flyktingkvinnors frågor i Sverige och globalt, samt verkar för att underlätta integrationen i det nya landet.

Målsättningar

RIFFI strävar efter att förbättra invandrarkvinnors situation i Sverige genom att bland andra medverka till gynsammare introduktion och integration i landet.

RIFFI arbetar för att tillsammans med övriga kvinnor i landet uppnå en jämställd position i politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt avseende.

Andra målsättningar är:

-arbeta för att  öka förståelse och gemenskap mellan invandrare och svenskar.

 

-sträva efter ökad medvetenhet om invandrar- och flyktingkvinnors situation i Sverige

-motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet

-motverka fördomar mellan svenskar och invandrare samt mellan invandrargrupper

-lyfta fram de positiva aspekterna av migration

-öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället

-arbeta för ett mångkulturellt samhälle där varje individs kompetens tas tillvara


 

Internationellt arbete

RIFFI deltar i internationella konferenser och har medverkat i FN:s samtliga kvinnokonferenser: Mexico City, Köpenhamn, Nairobi och Beijing. Sedan 1998 har RIFFI konsultativs status i FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC, inom arbetsområdet Kvinnofrågor. RIFFI har haft möjlighet att delta i FN:s kvinnokommissionens sessioner vid ett antal tillfällen. RIFFI är medlem i  European Network of Migrant Women (ENoMW), Inter-African Committee, samt White Ribbon Alliance for Safe Motherhood.

RIFFI arbetar med mänskliga rättigheter ur ett barn- och kvinnoperspektiv.

RIFFI bevakar frågeställningar som rör invandrarkvinnors levnadsvillkor.

RIFFI värnar om kvinnors samhörighet över gränserna.

RIFFI ingår i ett långsiktigt samarbete mot trafficking. 

 


 
Hem
Om RIFFI
In English
Länkar