Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor är en partipolitiskt och religiöst obunden ideellt verksam paraplyorganisation för migrantkvinnor. Under vårt paraply finns ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. Den första och äldsta lokalföreningen bildades i Stockholm 1968.

Målsättningar

RIFFI strävar efter att förbättra migrantkvinnors situation i Sverige genom att bland andra bidra med perspektiv  samt medverka till att underlätta integration i landet. RIFFI arbetar för att tillsammans med övriga kvinnor i landet uppnå en jämställd position i politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt avseende.

Andra målsättningar är:

-arbeta för att  öka förståelse och gemenskap mellan invandrare och svenskar

-sträva efter ökad medvetenhet om invandrar- och flyktingkvinnors situation i Sverige

-motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet

-motverka fördomar mellan svenskar och invandrare samt mellan invandrargrupper

-lyfta fram de positiva aspekterna av migration

-öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället

-arbeta för ett mångkulturellt samhälle där varje individs kompetens tas tillvara


Internationellt arbete

RIFFI deltar i internationella konferenser och har medverkat i FN:s samtliga kvinnokonferenser: Mexico City, Köpenhamn, Nairobi och Beijing. Sedan 1998 har RIFFI konsultativs status i FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC, inom arbetsområdet Kvinnofrågor. RIFFI har haft möjlighet att delta i FN:s kvinnokommissionens sessioner vid ett antal tillfällen. 

RIFFI är medlem i

ENoMW
ENoMW-Logo-pic-only-green-230x158jpg       sveriges-kvinno-lobby-logopng     KSANjpgKSAN           UNApng      Op1325png