Mira 70 r 15 december2 3jpg

Året var 1968. Mira Kakossaios sätter in en annons i tidningen där hon frågar: “Vem vill träffa andra invandrarkvinnor, prata barn, arbete och utbildning, bekymmer och glädje?”

Ett hundratals kvinnor svarade och den första föreningen för invandrade kvinnor bildades i Stockholm. Målsättningen var att hjälpa kvinnor i frågor om arbete, ekonomi, barnuppfostran, misshandel samt barnpassning. Därutöver arbetade föreningen för att motverka isolering hos migrantkvinnor och stimulera dem att ställa krav på jämställdhet både i hemmet och samhället. 
Bildandet av IFFI Stockholm utmynnade i flera systerföreningar runt om i landet som tillsammans skapade riksförbundet RIFFI 1974.
Läs mer om Mira Kakossaios här