Kontakta oss

RIFFI

Riksförbundet Internationella Föreningar för InvandrarkvinnorKontakta oss på RIFFI


Riksförbundets kansli finns vid Odenplan i Stockholm.


Kansli- och faktureringsadress


Norrtullsgatan 45

113 45 Stockholm

E-mail: info@riffi.nu
Organisations- och verksamhetsfrågor


Marjatta Kontio

Ordförande

Tel: 08-30 21 89

E-mail: marjatta.kontio@riffi.nu


Irene Opira

Generalsekreterare

Tel: 08-30 21 89

E-mail: irene.opira@riffi.nu

Gör din röst hörd, bli medlem!


Vi välkomnar fler kvinnoföreningar att bli medlemmar.


Vi kvinnor kan påverka och göra oss hörda. Tillsammans är vi starka, bli medlem nu!

Kontaktformulär 


   Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm


   info@riffi.nu


   (+46) 08-30 21 89

 
 
 

Dina personuppgifter, dataskydd och integritet

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande.

Tidningen Invandrarkvinnan


RIFFI ger ut tidskriften Invandrarkvinnan som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen tar upp aktuella händelser i Sverige och ivärlden. Invandrarkvinnan distribueras som medlemstidning till medlemmarna, prenumeranter, bibliotek, institutioner m.fl.


Kontakta oss

Norrtullsgatan 45

113 45 Stockholm

08-30 21 89

Lokalföreningar

 

Lokalföreningarna är viktiga mötesplatser där du kan träffa andra kvinnor, skapa samhörighet och bryta isoleringen. Som medlem får du möjlighet att diskutera viktiga frågor, utbyta erfarenheter och samlas kring gemensamma intressen. En del föreningar anordnar friskvård i form av motion. Varje lokalförening arrangerar själv sin verksamhet i form av möten, kurser, seminarier etc.

 

 

 

Folj oss på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.